Öring - Jonathan Alm

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:50
fångstplats:Rönneå Mynning
metod:Spinnfiske
bete:Rapala Wobbler
fångstdatum:
uppdaterad: