Faren - Magnus Mannberg

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:838
längd:
fångstplats:Sagån
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: