Sandskädda - Magnus Mannberg

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:250
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: