Sandstubb - Daniel Hagström

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Havstensfjorden
metod:Flugfiske
bete:Naturfärgad Haröra #24
fångstdatum:2016-05-03
uppdaterad: