Ål - Daniel Hagström

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:
fångstplats:Hjuvik
metod:Flugfiske
bete:Glimmerejan
fångstdatum:2015-09-13
uppdaterad: