Stäm - Hugo Lilja

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2016-08-06
uppdaterad:2016-08-06 17:12:59