Nissöga - Hugo Lilja

art:Nissöga (Cobitis taenia)
vikt:
längd:
fångstplats:Ivösjön
metod:Doppmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-31
uppdaterad:2016-09-01 05:12:09