Mindre kungsfisk - Ulf Noreman

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:421
längd:32
fångstplats:Nv.lysekil
metod:Havsfiske
bete:Räka
fångstdatum:2016-09-04
uppdaterad:2016-09-06 04:42:48