Blågylta - Manfred Isberg

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:
längd:
fångstplats:Smögen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: