Gärs - Manfred Isberg

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nedre Helgeån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: