Hornsimpa - Manfred Isberg

art:Hornsimpa (Triglopsis quadricornis)
vikt:375
längd:30
fångstplats:Västervik
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-08-07
uppdaterad: