Karp - Manfred Isberg

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:17030
längd:88
fångstplats:Tegelbruksdammedn
metod:Bolt
bete:Boilie
fångstdatum:2015-10-03
uppdaterad: