Knot - Manfred Isberg

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: