Sandskädda - Manfred Isberg

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:575
längd:37
fångstplats:Öresund
metod:Pillefiske
bete:Räka
fångstdatum:2016-04-02
uppdaterad: