Torsk - Manfred Isberg

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: