Öring - Manfred Isberg

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:Waxholm Sthlms Skärgård
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2016-11-22 09:43:35