Öring - Vilma Örnskov

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2017-02-05 18:42:49