Björkna - Marc Westrin

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:900
längd:
fångstplats:Älvkarleby
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2016-05-01
uppdaterad: