Sarv - Marc Westrin

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:1100
längd:
fångstplats:Motala
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: