Faren - Anders "Anke" Nilsson

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:404
längd:38
fångstplats:Helgeå
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-04-22
uppdaterad:2017-04-22 16:11:32