Fjärsing - Fredrik Jadeland

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:
fångstdatum:2015-08-10
uppdaterad: