Gärs - Fredrik Jadeland

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:10
längd:9
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2011-09-07
uppdaterad: