Lax - Fredrik Jadeland

art:Lax (Salmo salar)
vikt:13400
längd:105
fångstplats:Östersjön
metod:Trolling
bete:Skeddrag
fångstdatum:2016-05-13
uppdaterad: