Sandskädda - Fredrik Jadeland

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Borstmask
fångstdatum:2015-08-10
uppdaterad: