Lax - Andreas Karlsson

art:Lax (Salmo salar)
vikt:16700
längd:116
fångstplats:Östersjön
metod:Trolling
bete:Skeddrag
fångstdatum:2015-03-28
uppdaterad: