Kolja - Andreas Karlsson

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: