Gråsej - Andreas Karlsson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:7503
längd:104
fångstplats:10-gradarn
metod:Havsfiske
bete:Makrill
fångstdatum:2016-07-08
uppdaterad: