Glyskolja - Andreas Karlsson

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Havsfiske
bete:
fångstdatum:2017-05-27
uppdaterad: