Fjärsing - Andreas Karlsson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: