Faren - Andreas Karlsson

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:200
längd:
fångstplats:Osbysjön
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: