Atlantisk bonito - Andreas Karlsson

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1225
längd:51
fångstplats:Bua
metod:Trolling
bete:Vobbler
fångstdatum:2015-08-07
uppdaterad: