Skrubbskädda - Andreas Karlsson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:542
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Borstmask
fångstdatum:2016-09-04
uppdaterad: