Slätvar - Andreas Karlsson

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:860
längd:41
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Sill
fångstdatum:2016-08-04
uppdaterad: