Torsk - Andreas Karlsson

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Pilk
fångstdatum:
uppdaterad: