Stäm - Andreas Karlsson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:Dalälven
metod:
bete:
fångstdatum:2015-09-25
uppdaterad:2017-06-04 13:03:32