Randig sjökock - Vilma Örnskov

art:Randig sjökock (Callionymus lyra)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-17
uppdaterad:2017-06-17 20:51:54