Bergstubb - Albin Lindqwist

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:
uppdaterad: