Blågylta - Albin Lindqwist

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:350
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Häckla
bete:Räka
fångstdatum:2017-07-17
uppdaterad: