Braxen - Albin Lindqwist

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:1
längd:55
fångstplats:Nyebro (nissan)
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:1996-07-11
uppdaterad: