Fjärsing - Albin Lindqwist

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Grötvik (halmstad)
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: