Glyskolja - Albin Lindqwist

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Häckla
bete:Räka
fångstdatum:2017-07-17
uppdaterad: