Gärs - Albin Lindqwist

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:15
fångstplats:Skräbeån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2003-08-08
uppdaterad: