Regnbåge - Albin Lindqwist

art:Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
vikt:6700
längd:
fångstplats:Möllan
metod:Spinn
bete:Spinnare
fångstdatum:
uppdaterad: