Sarv - Albin Lindqwist

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:500
längd:
fångstplats:Siesjön
metod:Frilina
bete:Majs
fångstdatum:2004-04-30
uppdaterad: