Torsk - Albin Lindqwist

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:6700
längd:
fångstplats:Hanö
metod:
bete:Pirk
fångstdatum:2007-04-22
uppdaterad: