Tobiskung - Marcus Bergqvist

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:5
längd:13
fångstplats:Klintehamn
metod:Microhäckla
bete:
fångstdatum:2017-07-23
uppdaterad:2017-07-24 07:37:52