Ål - Rickard Hermansson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:1520
längd:92
fångstplats:Landsjön
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-11
uppdaterad: