Rötsimpa - Rickard Hermansson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:190
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Pilk
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: