foto: Jesper Palmér

Mört - Rickard Hermansson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:150
längd:
fångstplats:Huskvarnaån
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: