Braxen - Rickard Hermansson

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:1500
längd:
fångstplats:Huskvarnaån
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: